Κύριο περιεχόμενο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (Ορθή επανάληψη 7-9-2020, ώρα 20:30)

 

ΔΙΚΑIΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Ορθή επανάληψη 7-9-2020, ώρα 20:30)

 

ΕΥΡΩΠAϊΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ  (Ορθή επανάληψη 7-9-2020)

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Ορθή επανάληψη 7-9-2020, ώρα 20:30)