Κύριο περιεχόμενο


Πληροφοριακή παιδεία
 
Οδηγός βιβλιογραφικής έρευνας, συγγραφής και δημοσίευσης για τους υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

Εισηγήτρια: Χριστίνα Κανάκη
 
Χώρος και χρόνος διεξαγωγής: Αίθουσα σεμιναρίων βιβλιοθήκης
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, ώρα 18.00-20.00
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η μετάδοση γνώσης στους παρακάτω τομείς:

Μεθοδολογία και τεχνικές αναζήτησης πηγών σε έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον, με ειδική έμφαση στις συνδρομητικές βάσεις δεδομένων
Εργαλεία διαχείρισης και οργάνωσης  βιβλιογραφικών δεδομένων,
Κανόνες συγγραφής (πρότυπα βιβλιογραφικών αναφορών)
Δημοσίευση επιστημονικών κειμένων