Κύριο περιεχόμενο

10 +1 Λόγοι για να Επιλέξεις το

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (ΔΕΠΣ)

  1. Γιατί στο σύγχρονο κόσμο συμπλέκονται ολοένα και περισσότερο η εθνική, η Ευρωπαϊκή και η διεθνής πολιτική και γι’ αυτό το λόγο σε προσκαλούμε να γνωρίσουμε μαζί αυτό το πολιτικά, δικαιικά και οικονομικά σύνθετο και δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον. Γιατί μαζί – γιατί στο ΔΕΠΣ;
  1. Γιατί αποτελεί το αρχαιότερο διεθνολογικό Τμήμα της χώρας, με πρωτοποριακό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (βλ. εδώ) και με το μεγαλύτερο (έξι διακριτές κατευθύνσεις) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλ. εδώ) – δείκτες συσωρευμένης ερευνητικής και διδακτικής εμπειρίας.
  1. Γιατί η διεπιστημονικότητα, όπως εκφράζεται στη διάρθωση του ΔΕΠΣ σε τρείς τομείς (Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, και Διεθνής Πολιτική Οικονομία) και τη διασύνδεση των προσφερόμενων από αυτούς θεμάτων, διατρέχει την ερευνητική και παιδαγωγική φιλοσοφία του Τμήματος. Κάτι που σου παρέχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της ευρυμάθειας και της σφαιρικής προσέγγισης, επιτρέποντάς σου παράλληλα να προσανατολιστείς, με τη βεβαιότητα της γνώσης, στις μελλοντικές σου επιλογές.
  1. Γιατί το Τμήμα έχει τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις περισσότερες Έδρες Jean Monnet σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, αλλά και με μια Έδρα UNESCO – δείκτες διεθνώς αναγνωρισμένης ερευνητικής αριστείας.
  1. Γιατί οι Καθηγητές του Τμήματος διαθέτουν εκτεταμένη και υψηλού επιπέδου γνώση και διεθνή εμπειρία μέσω των σπουδών τους στα πιο ονομαστά πανεπιστήμια του εξωτερικού, της συνεχούς προσφοράς τους στην επιστημονική γνώση, και της διακεκριμένης συμμετοχής ή προϋπηρεσίας τους σε πλήθος Διεθνών Οργανισμών, Διεθνών Οργάνων και Επιτροπών και διαπανεπιστημιακών δικτύων ερευνητικής αριστείας. Για περισσότερες πληροφορίες για τους Καθηγητές του Τμήματος, βλ. εδώ.
  1. Γιατί το Τμήμα διαθέτει ένα εύρος από διεθνείς συμφωνίες Erasmus με έγκριτα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Κάτι που θα σου δώσει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου στο εξωτερικό, ώστε να διευρύνεις περαιτέρω τους ορίζοντες σου και να σφυρηλατήσεις ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών.
  1. Γιατί το Τμήμα υλοποιεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/ριών σε ερευνητικά ινστιτούτα και φορείς του δημοσίου και του μη κυβερνητικού τομέα. Κάτι που θα σου δώσει την ευκαιρία να εμπλουτίσεις τις θεωρητικές σου γνώσεις με πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία.
  1. Γιατί το Τμήμα διαθέτει συγκροτημένες ερευνητικές δομές, έτσι όπως αποτυπώνονται στα έξι ερευνητικά του Ινστιτούτα και Κέντρα (βλ. εδώ). Σύμφωνα με την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (βλ. εδώ), τόσο ο αριθμός τους, όσο και η επιστημονική τους συνεισφορά, αποτελούν φαινόμενο πρωτοποριακό για τα πανεπιστημιακά διεθνολογικά δεδομένα της χώρας.
  1. Γιατί το Τμήμα διαθέτει συγκροτημένη πολιτική για την καλλιέργεια των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών/ριών του, μέσω του προγράμματος δοκίμων ερευνητών στα Ινστιτούτα και Κέντρα, όπου οι καθηγητές συνεργάζονται με προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/ριες σε σύγχρονες ερευνητικές μελέτες και προγράμματα.
  1. Γιατί οι απόφοιτοι του Τμήματος γίνονται εδώ και χρόνια δεκτοί στα καλύτερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της Ευρώπης και Αμερικής και έχουν υψηλό ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης τόσο στην Ελλάδα (ενδεικτικά, το 2013, 6 στους 10 επιτυχόντες των εξετάσεων της Διπλωματικής Ακαδημίας του ΥΠΕΞ ήταν απόφοιτοι του Τμήματος), όσο και στο εξωτερικό, όπου αξιοπρόσεκτος αριθμός αποφοίτων μας εργάζεται σε Διεθνείς Οργανισμούς, σε Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Διεθνείς Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμούς.

(+ 1): Γιατί το γεγονός ότι διαβάζεις αυτόν τον δεκάλογο σημαίνει ότι είσαι υποψήφιος/α φοιτητής/τρια, που αναζητά τη βέλτιστη διεθνολογική επιλογή και στήριξη σ’ ένα φιλικό, πρωτοπόρο και διεθνώς καταξιωμένο Τμήμα!