Κύριο περιεχόμενο

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ. ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣH (σε μορφή ΜS Word)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ,  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-21

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙA ΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ. ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-21

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

AITHΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο   για να ενημερωθείτε για το έντυπο της  αίτησης έκδοσης αντιγράφων πτυχίου.

 

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο   για να ενημερωθείτε για το έντυπο της  αίτησης ορκομωσίας.

 

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο   για να ενημερωθείτε για το έντυπο της  υπεύθυνης δήλωσης  που συνυποβάλλεται με τις διπλωματικές.

 

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για το έντυπο της  αίτησης  υποψήφιου διδάκτορα

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΔΣΣΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγικές Σπουδές (Ακαδ. έτος 2018 - 19)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές (Ακαδ. έτος 2018 - 19)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική (Ακαδ. έτος 2018 - 19)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος (Ακαδ. έτος 2018 - 19)

Ακολουθήστε  τον σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής  στην διαδικασία επιλογής για το Ακαδ. έτος 2017 - 18.