Κύριο περιεχόμενο

 
Διοίκηση Π.Μ.Σ.
 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές"
Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας, 
Αναπληρωτής Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Γκόφας.

 

Πρόγραμμα "Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση"
Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος,
Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Ανάργυρος Πασσάς.
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2020

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣH 2020

 

Στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (ΔΕΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου, λειτουργεί από το 1994 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα γνωστικά αντικείμενα των Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.

Τα νέα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, έχουν διάρκεια φοίτησης 3 εξάμηνα εκ των οποίων τα δύο είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης και το τρίτο, όπου δεν υπάρχει παρακολούθηση μαθημάτων είναι ο χρόνος συγγραφής της διπλωματικής εργασίας.

ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές
ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση
  • Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές
  • Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική
  • Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον και την Ενέργεια.