Κύριο περιεχόμενο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΔΙΚΑΙΟ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑTΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Περιγραφή του μαθήματος ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, (Εαρινό Εξάμηνο 2019 - 20)

Περιγραφή του μαθήματος Δίκαιο και Πολιτικές Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & Μειονοτήτων, (Εαρινό Εξάμηνο 2019 - 20)

Syllabus for the course Law and Policy on Human Rights and Minorities

Περιγραφή του μαθήματος Ειδικά Θέματα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης & Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, (Εαρινό Εξάμηνο 2019 - 20)

Περιγραφή του μαθήματος Διεθνές Δίκαιο της Ανάπτυξης, (Εαρινό Εξάμηνο 2019 - 20)

Περιγραφή του μαθήματος Διεθνείς σχέσεις της Ελλαδας, Γεωπολιτική και ασφάλεια, (Εαρινό Εξάμηνο 2019 - 20)

 

Περιγραφή του μαθήματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  (Εαρινό Εξάμηνο 2019 - 20)

 

Περιγραφή μαθήματος (ΠΜΣ) Εφαρμογές Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΤΜΕ 238)   (Εαρινό Εξάμηνο 2019 - 20)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   (Εαρινό Εξάμηνο 2019 - 20)

 

Περιγραφή μαθήματος Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική   (Εαρινό Εξάμηνο 2019 - 20)

 

Περιγραφή του μαθήματος Ευρω-Ατλαντικές Σχέσεις   (Εαρινό Εξάμηνο 2019 - 20)

 

Περιγραφή μαθήματος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, (Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20)