Κύριο περιεχόμενο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ 2018-19 ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ 2018-19 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Tα επόμενα   αφορούν Ακαδημαϊκά  Έτη πριν απο  το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 -19

Στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (ΔΕΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου, λειτουργεί από το 1994 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα γνωστικά αντικείμενα των Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.

Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/92, όπως ισχύει σήμερα, και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Περιφερειακών Σπουδές, σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις:

  • Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές
  • Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές
  • Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (Πρόγραμμα Jean Monnet)
  • Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πρόγραμμα Jean Monnet)
  • Διεθνής Πολιτική Οικονομία.

Το Π.Μ.Σ. συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εμπειρική μελέτη διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων. Κάθε ειδίκευση του ΠΜΣ έχει τη δική της απήχηση στην αγορά, δηλαδή απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό (target group).