Κύριο περιεχόμενο

Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος

Μαθήματα Α' εξαμήνου
• Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης
• Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο Περιβάλλοντος
• Θεωρία & Τεχνική των Διεθνών Διαπραγματεύσεων
• Υποχρεωτικό μάθημα (1) από τις άλλες δύο ειδικεύσεις

Μαθήματα Β' εξαμήνου
• Διεθνές Δίκαιο της Ανάπτυξης
• Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ενεργειακή Μετάβαση
• Διεθνής και Περιφερειακή, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση
• Υποχρεωτικό μάθημα (1) από τις άλλες δύο ειδικεύσεις