Κύριο περιεχόμενο

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η εκδήλωση του ECEFIL στις 10/4 στο ΔΕΣΚΟΙ, λόγω σοβαρής ασθενείας της Κεντρικής Ομιλήτριας, κ. Αθ. Κοντογιάννη.