Κύριο περιεχόμενο

Ανακοίνωση για απαλλακτική πρόοδο

 

 

Την 22.5.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 – 14.00, στην αίθουσα 102 θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο μάθημα «Διεθνής συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις» ως απαλλακτική πρόοδος. Εξεταστέα ύλη είναι οι σημειώσεις του μαθήματος καθώς και τα πρακτικά παραδείγματα για το θεσμό της έκδοσης που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Η διδάσκουσα επίκουρη καθηγήτρια Όλγα Τσόλκα