Κύριο περιεχόμενο

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ότι την προσεχή Πέμπτη 16.5.2019 και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί η απαλλακτική πρόοδος του μαθήματος «Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος». Η ύλη της προόδου περιλαμβάνει τις σημειώσεις του μαθήματος, την παρουσίαση της διδάσκουσας Β. Καραγεώργου για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος και σχετικό άρθρο που θα αναρτηθούν με την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι βασικές θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:

α) τα στάδια εξέλιξης του ευρωπαϊκού δικαίου και της πολιτικής για το περιβάλλον

β) τις πηγές του ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος

γ) την αρμοδιότητα της Ένωσης και τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής

δ) τις αρχές του ενωσιακού δικαίου και τα εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής

ε) τη διασφάλιση συμμόρφωσης

Εκ μέρους διδασκόντων