Κύριο περιεχόμενο

 

 

«Με χάρτη και πυξίδα»

 

Συμβουλευτική εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 

 

Ένα πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας.

  • Θα μάθεις να παίρνεις αποφάσεις για την σταδιοδρομία σου.

  • Θα εντοπίσεις εναλλακτικές επιλογές και επαγγελματικές διεξόδους.

  • Θα σχεδιάσεις τα βήματα για να πετύχεις τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό σου στόχο.

  • Θα ασχοληθείς με θέματα αυτογνωσίας – αυτοδιερεύνησης και καλύτερης αποδοτικότητας.

  • Θα σχεδιάσεις το πλάνο δράσης σου.

  • Θα προετοιμαστείς για την ένταξή σου στην αγορά εργασίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για την συνέντευξη, τεχνικές αναζήτησης εργασίας).

  • Θα αναπτύξεις δεξιότητες ζωής και επαγγελματικές δεξιότητες.

  • Θα πληροφορηθείς για μεταπτυχιακά, υποτροφίες, σεμινάρια, θέσεις εργασίας κ.α.

  • Θα συμμετέχεις σε ομαδικά εργαστήρια προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Γραφείο Σταδιοδρομίας – Διασύνδεσης

Ισόγειο Νέου Κτιρίου

Κακουλίδη Ελένη – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Τηλ.:2109201661 – email:grafstad@panteion.gr