Κύριο περιεχόμενο

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Πολιτική Ιστορία των Βαλκανικών Χωρών (Ε΄ Εξάμηνο)

 

Η προγραμματισμένη πρόοδος στο μάθημα του Ε΄ Εξαμήνου «Πολιτική Ιστορία των Βαλκανικών Χωρών», ακυρώνεται λόγω της απώλειας της πλειοψηφίας των διαλέξεων.

 

Η διδάσκουσα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριλένα Κοππά