Κύριο περιεχόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το μάθημα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ,ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

22/7/2020

 

Το μάθημα θα εξεταστεί κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου με κατάθεση εργασιών, όπως ακριβώς και κατά την εξεταστική του Ιουνίου. Λεπτομέρειες βρίσκονται στην αντίστοιχη σελίδα του e-class. Τελική ημερομηνία κατάθεσης είναι η μέρα εξέτασης που θα αναγράφεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής.

 

Η διδάσκουσα

 

Μαριλένα Κοππά

Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα ΔΕΠΣ

Πάντειο Πανεπιστήμιο