Κύριο περιεχόμενο

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛIΤΙΚΗ" (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

Αθήνα, 03/08/2020

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι η εξέταση του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» (Α΄ εξάμηνο), θα γίνει εξ αποστάσεως με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών μέσω e-class.

Για την ημέρα και ώρα των εξετάσεων θα ακολουθήσει ανακοίνωση μετά τις 24 Αυγούστου.

Η εξέταση θα έχει διάρκεια αυστηρά 30 λεπτά. Οι απαντήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτήσει ο διδάσκων.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος,

Αναπλ. Καθηγητής Κ. Κολιόπουλος