Κύριο περιεχόμενο

Ανακοίνωση για το μάθημα Θεωρία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ΙΙ: Διεθνές Χρηματοοικονομικό Σύστημα (Διεθνής Χρηματοοικονομική)

Ο σύνδεσμος για τις διαδικτυακές διαλέξεις του μαθήματος Θεωρία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ΙΙ: Διεθνές Χρηματοοικονομικό Σύστημα (Διεθνής Χρηματοοικονομική) (Πέμπτη 18:15) είναι  https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/mastrotasos/LIZ6Z7QT 

 

Παρακαλώ εγγραφείτε στην e-class του μαθήματος.  

Ο διδάσκων

Α. Μαστρογιάννης