Κύριο περιεχόμενο

Ανακοίνωση για το μάθημα Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

 

Ο σύνδεσμος για τις διαδικτυακές διαλέξεις του μαθήματος Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (Τετάρτη 15:15) είναι https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/mastrotasos/QXABDR26  

Παρακαλώ εγγραφείτε στην e-class του μαθήματος.  

 

 

Ο διδάσκων

Α. Μαστρογιάννης