Κύριο περιεχόμενο

Προς ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης στον τουρισμό: διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (2008-2014)

Διαθέσιμο και στο https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt201512.pdf

 

 

Energy, Logistics, Tourism: Sectoral Prospects, Incipient Investment Projects and Contribution to GDP

Διαθέσιμο και στο https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/oikonomikes-analuseis/oikonomiki-epitheorisi/energeia-logistics-tourismos.pdf

 

 

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας, McKinsey&Company, Athens Office, Σεπτέμβριος.

Διαθέσιμο και στο http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/Greece_10_Years_Ahead_Executive_summary_Greek_version_small.pdf

 

 

Unlocking the potential of Greek agro-food industry, National Bank of Greece, December.

Διαθέσιμο και στο https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt201512.pdf

 

 

Προσδιοριστικοί παράγοντες των εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές: η περίπτωση της Ελλάδος”, Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, τεύχος 34, Σεπτέμβριος.

Διαθέσιμο και στο https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt201010.pdf

 

Είναι συμμετρική η προσαρμογή της λιανικής τιμής της βενζίνης στις μεταβολές της διεθνούς τιμής του πετρελαίου; Η περίπτωση της ελληνικής αγοράς καυσίμων”, Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, τεύχος 37, Δεκέμβριος.

Διαθέσιμο και στο https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt201212.pdf

 

O πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 1995-2014, Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, τεύχος 42, Δεκέμβριος.

Διαθέσιμο και στο https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt201512.pdf