Main content

Βασίλης Χατζόπουλος

xatzopoylos

Καθηγητής Ευρωπαϊκού δικαίου και πολιτικών
 
 
Email:
vasshatz [at ] panteion dot gr
Τηλέφωνο:
Διεύθυνση:
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λ. Συγγρου 136, 176 71 Αθήνα
Κτίριο:
ΔΕΣΚοι
Γραφείο:
Γ 8

 

 

Βιογραφικό

 

Ο Βασίλης Χατζόπουλος, πριν ενταχθεί στο Τμήμα ΔΕΠΣ του Παντείου Πανεπιστημίου, ήταν Καθηγητής «Ευρωπαϊκού δικαίου και πολιτικών» στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, από το 2000. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Είναι επίσης επ. Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης, Μπρυζ (Βέλγιο) και επί τιμή επ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ (ΗΒ).

 

Έχει πολυετή εμπειρία ως δικηγόρος ενώπιον των Ανώτατων Δικαστηρίων της χώρας και του Δικαστηρίου της ΕΕ, όπου έχει επανειλημμένως εκπροσωπήσει, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει διατελέσει σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης (στον ΟΟΣΑ για θέματα κανονιστικής μεταρρύθμισης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβώνας), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σχετικά με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σχετικά με τα διασυνοριακά δικαιώματα των ασθενών).

 

 

Τα ενδιαφέροντά του στρέφονται γύρω από τους Θεσμούς και τη διακυβέρνηση της ΕΕ, την Εσωτερική Αγορά, με ιδιαίτερη έμφαση στην απελευθέρωση υπηρεσιών, στην παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, στις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και στις Πολιτικές Ασύλου και Μετανάστευσης της ΕΕ. Προσεγγίζει όλες τις παραπάνω θεματικές τόσο από πλευράς θετικού δικαίου όσο και από πλευράς του αποτυπώματος που έχει το δίκαιο στις κοινωνικές πραγματικότητες και στην ευρωπαϊκή και εθνική ιθαγένεια. Συνεπώς, πολλά από τα γραπτά του περιστρέφονται γύρω από την οριοθέτηση του οικονομικού και του κοινωνικού χώρου, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ευρωπαϊκού «οικονομικού συντάγματος», την υγεία και τις πρακτικές συνέπειες και τα όρια της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

 

 

Έχει δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες, σχετικά με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης στην εσωτερική αγορά (Le principe d’équivalence et de reconnaissance mutuelle dans la libre prestation de services, Bruylant/Sakkoulas, 1999) , με τη θεωρία των Βασικών Διευκολύνσεων στο δίκαιο του ανταγωνισμού (Σάκκουλας, 2002) και με τη ρύθμιση των υπηρεσιών στην ΕΕ (Regulating Services in the EU, OUP, 2012), ενώ μια τέταρτη μονογραφία, σχετικά με τη Οικονομία Διαμοιρασμού (Collaborative Economy under EU Law, Hart, 2018), είναι στη διαδικασία έκδοσης. Επίσης, έχει δημοσιεύσει πάνω από εκατό άρθρα και σχολιασμούς αποφάσεων σε διακεκριμένα περιοδικά Ευρωπαϊκού δικαίου, στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά και σε συλλογικούς τόμους.

 

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Vassilis Hatzopoulos

xatzopoylos

Professor of EU Law and Policies
 
Email:
vasshatz [ at ] panteion dot gr  
Telephone:
+30 210 920
Address:
Panteion University
136 Sygrou Ave. | Athens 176 71 | Greece
Building:
DESKoi
Office:
C 8

 

Short Bio

Vassilis Hatzopoulos, before joining the Department of International, European and Regio Studies of Panteion University, has been Professor of “EU Law and Policies” at the Democritus University of Thrace (Greece) since 2000; at the same University he served as Chair of his Department, then Dean of his School. He is also visiting Professor at the College of Europe, Bruges (Belgium) and honourary Asst. Professor at the University of Nottingham (UK).

He has a longstanding experience as a lawyer, practicing before the highest national courts and the Court of Justice of the EU, occasionally representing the EU Commission. He has consulted i.a. the Greek Government (on the OECD-led regulatory reform), the EU Commission (on the Services Directive) and the European Parliament (on EU patients’ rights).

His interests cover EU institutional law and governance, the EU internal market with special focus on service liberalisation and the provision of services of general economic interest, state aid and public procurement, as well as EU asylum and immigration law. He approaches all the above areas both in terms of the applicable legal rules and in terms of the impact they have on social realities and citizenship in the EU. Thus, many of his writings revolve around the boundaries between the economic and the social domains, the concrete impact of the application of EU’s economic constitution, healthcare, and the practical implications and boundaries of EU citizenship.

Further, he has published three monographs, on the principle of mutual recognition in the internal market (in French, Bruylant/Sakkoulas, 1999), on the doctrine of essential facilities under EU competition law (in Greek, Sakkoulas, 2002) and on the regulation of services in the EU (in English, OUP, 2012), while a fourth one, on the Collaborative Economy under EU law is forthcoming (in English, Hart, 2018). He has also published over a hundred articles and case notes, in English, French and Greek, in all the major EU-related reviews and periodicals and in edited volume.

 

Full CV

 

Kostas A. Lavdas

Lavdas-2017

Professor European  and Comparative Politics

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone:
+30 210-9201835
Address:
Panteion University
136, Syggrou Avenue 176 71 Athens
Building:
DESKoi 
Office:
A5

 

Short Bio

Kostas A. Lavdas is Professor of European and Comparative Politics and Director of the International Relations Division at the Department of International, European and Area Studies, Panteion University, Athens. Before joining Panteion University, he was Constantine Karamanlis Professor of Hellenic and European Studies at The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, USA. Professor Lavdas was born in Athens and was educated in Greece, Britain (at LSE and the University of Manchester) and the US (at MIT). He has published extensively in English, German, and Greek on European politics, comparative foreign policy, transatlantic relations, and applied political theory. He has been a consultant to public and private organizations and has taught and researched at universities and research centers in Europe and the USA, including The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, the University of Manchester, the London School of Economics and the University of Crete, where he served as Dean of the Faculty of Social Sciences and Vice Rector for Academic Affairs and Personnel. His publications include seven books, many chapters in edited volumes and papers in international refereed journals (including European Journal of Political Research, West European Politics, Journal of Political and Military Sociology).

 

Full CV

Kostas Ifantisifantis-29-9-17

Professor of International Relations with Emphasis on Security Studies

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone:
+30 210 9201835
Address:
Panteion University
136, Syggrou Avenue 176 71 Athens
Building:
DESKoi 
Office:
A5

 

Short Bio

Kostas Ifantis is an Associate Professor of International Relations, Department of International Relations, Kadir Has University and at Panteion University of Athens. He worked as a Lecturer in International and European Politics at the Universities of Bradford and Portsmouth, UK (1991-1995). He was a USIA Visiting Fellow at the Center for Political studies, University of Michigan, Ann Arbor (1998) a Fulbright Visiting Scholar at the John F. Kennedy School of Government, Harvard University (2002), an IAA Senior Research Fellow at the LSE (2009), and a Visiting Professor at the University of Seul (Summer 2016). Between 2005 and 2008 he served as Director for Research at the Policy Planning Center of the Greek Ministry of Foreign Affairs.

His papers have appeared in edited books and in periodicals such as Democratization, Turkish Studies, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, Perceptions, International Journal etc. His books include Greece in a Changing Europe, (co-ed., Manchester University Press, 1996); NATO in the New European Order, (Macmillan, 1996); Theory and Reform in the European Union, (Manchester University Press, 2002); and NATO and the New Security Paradigm, (Frank Cass 2002); Turkish-Greek Relations: The Security Dilemma in the Aegean, (co-ed., Routledge, 2004); International Security Today (co-ed., SAM, 2006); Multilateralism and Security Institutions in an Era of Globalization, (co-ed., Routledge, 2009); International Political Theory: The charm of realist discourse (in Greek, 2012); Is Europe Afraid of Europe? (ed., Wilfrid Martens Center, 2014); The Syrian Imbroglio: International and Regional Strategies (co-ed., The Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, 2017). . Deciphering the Greek Crisis: Issues, Failures, Challenges (guest co-ed, Special Issue in International Relations/Uluslararasi Iliskiler , Vol 15, No 58, 2018)

Υφαντής Κων/νος

ifantis-29-9-17

Καθηγητής:  Διεθνείς Σχέσεις με Έμφαση στις Σπουδές Ασφάλειας

Email:
kifantis[ at ] panteion.gr
Τηλέφωνο:
210 9201835
Διεύθυνση:
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λ. Συγγρου 136, 176 71 Αθήνα
Κτίριο:
ΔΕΣΚοι
Γραφείο:
Α5

 

Βιογραφικό

Ο Κώστας Υφαντής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί στα πανεπιστήμια του Bradford, Portsmouth και ΕΚΠΑ. Επίσης, ήταν Επισκέπτης Ερευνήτης στα Πανεπιστήμια Michigan, Ann Arbor (USIA Visitng Scholar 1998), Harvard (Fulbright Visiting Scholar 2002), LSE (Senior Research Fellow 2009) και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Seoul (2016). Από το 2012 είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kadir Has της Κωνσταντινούπολης. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικές επιθεωρήσεις (Democratization, Turkish Studies, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, Perceptions, International Journal κλπ). Στα βιβλία του περιλαμβάνονται Greece in a Changing Europe, (co-ed., Manchester University Press, 1996); NATO in the New European Order, (Macmillan, 1996); Theory and Reform in the European Union, (Manchester University Press, 2002); and NATO and the New Security Paradigm, (Frank Cass 2002); Turkish-Greek Relations: The Security Dilemma in the Aegean, (co-ed., Routledge, 2004); International Security Today (co-ed., SAM, 2006); Multilateralism and Security Institutions in an Era of Globalization, (co-ed., Routledge, 2009); Διεθνής Πολιτική Θεωρία: Η Γοητεία του Ρεαλιστικού Λόγου (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2012); Is Europe Afraid of Europe? (ed., Wilfrid Martens Center, 2014). The Syrian Imbroglio: International and Regional Strategies (co-ed., The Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, 2017). Deciphering the Greek Crisis: Issues, Failures, Challenges (guest co-ed, Special Issue in International Relations/Uluslararasi Iliskiler , Vol 15, No 58, 2018)