Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ιδρύθηκε το 1997, αλλά η ιστορία του ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1960 όταν διδάχθηκε, για πρώτη φορά το μάθημα των Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της τότε Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών.

 

Το 1983 το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης μετονομάστηκε σε Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών σε αναγνώριση της αυξανόμενης σημασίας του νέου κλάδου των Διεθνών Σχέσεων αλλά και της λαμπρής παράδοσης της Παντείου στη διδασκαλία του Διεθνούς Δικαίου, των Διεθνών Θεσμών και της Διπλωματικής Ιστορίας.

Η ανάπτυξη των Διεθνών Σπουδών μετά το 1989 – στο Πάντειο Πανεπιστήμιο πλέον- ενισχύθηκε από την ίδρυση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, ενός θεσμού ο οποίος παρέχει ένα forum δημόσιας συζήτησης για την εξωτερική πολιτική και το θεσμικό πλαίσιο και την υλικοτεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης έρευνας. Ένας άλλος σημαντικός σταθμός ήταν η ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που ξεκίνησε το 1994 και λειτουργεί επιτυχώς έκτοτε.

Το 1997 αποφασίστηκε η ίδρυση ξεχωριστού, πλέον, Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, το οποίο λειτούργησε αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 1997-98. Τον Ιούνιο του 2013 το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα χρόνια, βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος σπουδών είναι τόσο η συστηματική μελέτη της θεωρίας, όσο και της πρακτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μια τέτοια σφαιρική και διεπιστημονική θεώρηση δεν προσφέρει στον φοιτητή απλά την αναγκαία για την λήψη του πτυχίου γνώση, αλλά και την απαραίτητη βάση για μια ελπιδοφόρα σταδιοδρομία.