Ο κόσμος στον οποίο ενηλικιωνόμαστε και κατανοούμε τον εαυτό μας, στον οποίο γεννιούνται οι προσδοκίες μας και αποτυπώνονται οι απογοητεύσεις μας είναι πολύπλοκος αλλά και «μικρότερος» και πιο προσβάσιμος. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα είστε μια γενιά που περισσότερο από κάθε άλλη έχετε μια πραγματική αίσθηση των ορίων αυτού του κόσμου αλλά και των απεριόριστων δυνατοτήτων που μας δίνει η πρωτοφανής πρόσβαση στην γνώση και στην πληροφορία. Έχετε όλο τον κόσμο στο smartphone σας.

Πάντοτε αλλά περισσότερο από ποτέ, σήμερα οι Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές συνιστούν ένα γοητευτικό πεδίο μελέτης το οποίο μας εφοδιάζει με την ικανότητα να κατανοούμε και να ερμηνεύουμε προβλήματα που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Η μελέτη της διεθνούς πολιτικής αποτελεί μία συναρπαστική πρόκληση στην ανθρώπινη ευφυία καθώς είναι διεπιστημονική από την φύση της χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα εργαλεία ανάλυσης και αναζήτησης της γνώσης από την πολιτική επιστήμη, την ιστορία, το δίκαιο και την οικονομική επιστήμη.

Στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου μελετάμε και συζητάμε τις αιτίες του Πολέμου και τις συνθήκες ειρήνης και συνεργασίας, την σημασία των διεθνών και περιφερειακών θεσμών και του διεθνούς δικαίου, την προστασία και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα ζητήματα παγκόσμιας φτώχειας, τα ζητήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης, τις αιτίες μετακίνησης πληθυσμών, τις επιπτώσεις των πανδημιών, την παγκοσμιοποίηση της παραγωγικής και οικονομικής διαδικασίας, την φύση και την άσκηση ισχύος στο διεθνές σύστημα, τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα κρατικών και μη κρατικών δρώντων που συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και (συν)διαμορφώνουν τις διεθνείς εξελίξεις.

Εκ μέρους του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος σας καλωσορίζω και σας θυμίζω ότι όπως έχει πει ο Winston Churchill “Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential!”

Καλώς ήλθατε!

Κώστας Υφαντής