Δ' εξάμηνο

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

Ε' εξάμηνο

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

 

Ζ' εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διεθνής & Ευρωπαϊκή Πολιτική & Διακυβέρνηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγονται δύο μαθήματα)

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Διακυβέρνηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγονται δύο μαθήματα)

Η' εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διεθνής & Ευρωπαϊκή Πολιτική & Διακυβέρνηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγονται δύο μαθήματα)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Διακυβέρνηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγονται δύο μαθήματα)