Δ' εξάμηνο

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

Ζ' εξάμηνο

Επιλέγεται πρωτεύουσα δέσμη  σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα που έχει επιτύχει ο φοιτητής

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

ΔΕΣΜΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

Η' εξάμηνο

Επιλέγεται πρωτεύουσα δέσμη  σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα που έχει επιτύχει ο φοιτητής

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΔΕΣΜΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ