Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Tμήματος λειτουργεί από το 1994.

Σήμερα το Τμήμα προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγικές Σπουδές

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Π.Μ.Σ. Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Διακυβέρνηση

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές
  • Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο & Πολιτική
  • Δίκαιο & Πολιτική για το Περιβάλλον & την Ενέργεια

ΠΜΣ Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας

(σε συνεργασία με την Σχολή Εθνικής Άμυνας – ΣΕΘΑ)

ΔΠΜΣ Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Διοίκηση Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές”
Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας,
Αναπληρωτής Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Γκόφας.

Πρόγραμμα “Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση”
Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος,
Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Ανάργυρος Πασσάς.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2020

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣH 2020

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ Π.Μ.Σ. Δ.Ε.Π.Σ. Σ.Ε.Θ.Α.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

 

AITHΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ