24 Φεβρουαρίου 2021.

Ο Ανδρέας Γκόφας, αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος, εκπροσώπησε την χώρα μας στο Strategic Standing Committee του Ανωτάτου Συμβουλίου (High Council) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI) στην Φλωρεντία.