18 Ιανουαρίου 2021.

Ο Ανδρέας Γκόφας, αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος, ορίστηκε μέλος του Τομεακού Συμβουλίου Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).