Διαμαντόπουλος Αθανάσιος

Καθηγητής
Ελληνικό πολιτικό σύστημα - Πολιτικές δυνάμεις

Περράκης Στέλιος

Καθηγητής
Διεθνές δίκαιο

Πετρινιώτη Ξανθή

Καθηγήτρια
Οικονομικά της Εργασίας

Ραυτόπουλος Ευάγγελος

Καθηγητής
Διεθνές δίκαιο

Ρουμελιώτης Παναγιώτης

Καθηγητής
Διεθνής Οικονομική Διακυβέρνηση

Στεφάνου Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Τσάλτας Γρηγόρης

Καθηγητής
Διεθνές δίκαιο

Φεργάδη-Τούντα Αρετή

Καθηγήτρια
Διπλωματική Ιστορία