Πλατιάς Χαράλαμπος

ΒαθμίδαΕπίκουρος Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενοΔιεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη ΑνάπτυξηEmailch.platias [at ] panteion.gr Τηλέφωνο+30 210 9201851, +30 210 6847912ΔιεύθυνσηΠάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 176 71 ΑθήναΚτίριοΣτασινόπουλου,Γραφείο312Α

Βιογραφικό

Ο Χαράλαμπος Πλατιάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, με αντικείμενο τη «Διεθνή και Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην Πολιτική Επιστήμη, στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Πολιτικής και Διακυβέρνησης, από το Πανεπιστήμιο της Βόννης (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) και Πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σπουδές από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Διατέλεσε Διευθυντής Λιμενικής Πολιτικής (2018-2019) και Προϊστάμενος του Τμήματος Λιμενικής Πολιτικής (2013-2018) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο οποίο υπηρέτησε από το 2003 ως Ειδικός Επιστήμονας στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, με εξειδίκευση στα ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα για τους λιμένες και τη λιμενική πολιτική.

Από το 2001 μέχρι σήμερα έχει διδάξει ποικίλα αντικείμενα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και «Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική» σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία, το πρώτο για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ ως πολιτική ολοκλήρωσης, το δεύτερο για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ μαζί με τον Καθηγητή Γρηγόρη Τσάλτα και το πλέον πρόσφατο για τα ζητήματα πολιτικής και διακυβέρνησης της πολιτικής της ΕΕ για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη (2020), ενώ έχει συνεπιμεληθεί έναν συλλογικό τόμο αναφορικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ). Έχει δημοσιεύσει επίσης πολλά επιστημονικά άρθρα και συμβολές σε συλλογικούς τόμους σε διάφορα πεδία και ζητήματα, σε σχέση με την ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική και διακυβέρνηση για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και τους λιμένες, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό κ.ά., ενώ έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια και ερευνητικά έργα σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Είναι συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚΕΠΕΚ) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το 2002 και με αυτή την ιδιότητα έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και τη διοργάνωση μεγάλου αριθμού συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων, ερευνητικών έργων, καθώς επίσης πολλών διεπιστημονικών θερινών σεμιναρίων για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει διατελέσει/διατελεί μέλος του Συμβουλίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (Peer Review Group) σε διάφορα συγχρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις από την ΕΕ στο πλαίσιο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και του προγράμματος “Horizon 2020”, όπως για παράδειγμα, “Monitoring and Operation Services for Motorways of the Sea” (2011/2012), “Business to Motorways of the Sea” (2014/2015), “Multidimensional, Integrated, risk assessment framework and dynamic, Collaborative risk management tools for critical information infrastructures” (H2020, 2016/2018) and the “PIXEL – Port IoT for Environmental Leverage” (H2020). Είναι επίσης μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων (ΕΕΔΔΔΣ).

Μαθήματα

Προπτυχιακά:

  1. Ιστορία, Δομή και Λειτουργία της ΕΕ,
  2. Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική για την Προστασία του Περιβάλλοντος (πολιτική),
  3. Δίκαιο και Πολιτική της ΕΕ για την Προστασία του Περιβάλλοντος (πολιτική),
  4. Οργάνωση της ΕΕ (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής).

Μεταπτυχιακά:

  1. Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική Ι: Διαμόρφωση Πολιτικής,
  2. Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική ΙΙ: Υλοποίηση Πολιτικής,
  3. Πολιτική της ΕΕ για την Ενέργεια και το Περιβάλλον. Διαμόρφωση και Υλοποίηση Πολιτικής,
  4. Δίκαιο, Πολιτική και Διακυβέρνηση για την Κλιματική Αλλαγή (πολιτική και διακυβέρνηση),
  5. Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ενεργειακή Μετάβαση.

 

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για εκτενές βιογραφικό.