Ραυτόπουλος Ευάγγελος

ΒαθμίδαΟμότιμος Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενοΔιεθνές δίκαιοEmailevanraft [ at ] otenet.gr

Βιογραφικό

O Ευάγγελος Ραυτόπουλος, γεννήθηκε στην Αθήνα, και είναι Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Δικαίου του Περιβάλλοντος, Ιδρυτικός Διευθυντής του διεθνούς επιστημονικού Κέντρου MEPIELAN (Mediterranean Programme for International Environmental Law and Negotiation), που έχει επισήμως διαπιστευθεί ως UNEP/MAP PARTNER από το 2013, και Εκδότης του διεθνούς ηλεκτρονικού περιοδικού του Κέντρου με τίτλο MEPIELAN E-Bulletin. Υπήρξε, επί σειρά ετών, νομικός Σύμβουλος στο the Mediterranean Action Plan/United Nations Environment Programme (MAP/UNEP) (1987-2010), καθώς επίσης και Ακαδημαϊκός Εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιστημονικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Με την ιδιότητά του ως Διευθυντής του Κέντρου ΜΕPIELAN συμμετέχει στην 40μελή Μediterranean Commission on Sustainable Development του Μediterranean Action Plan (MAP)-BARCELONA CONVENTION.

Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (Ph.D. Cantab.), Master Degree στο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (LL.M. Cantab.) και Πτυχίο από τη Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξελέγη ως Ford Foundation Southern European Fellow of International Law στη Νομική Σχολή του Yale, Πανεπιστήμιο του Yale (1980 – 1982).

Τα πεδία της ερευνητικής του ενασχόλησης περιλαμβάνουν: Θεωρία, Δίκαιο και Διαπραγμάτευση των Διεθνών Συνθηκών –  Θεωρία, Μεθοδολογία και Φιλοσοφία του Διεθνούς Δικαίου – Θεωρία και Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών – Γλώσσα και Διεθνές Δίκαιο – Διεθνές Δίκαιο, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Διακυβέρνηση Παγκόσμιων και Περιφερειακών Περιβαλλοντικών Καθεστώτων με έμφαση στη Μεσόγειο Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος –Διεθνές Θαλάσσιο Περιβαλλοντικό Δίκαιο –Θεωρία και Τεχνική των Διεθνών Διαπραγματεύσεων για την Οικοδόμηση Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος.

Ο Ευάγγελος Ραυτόπουλος εξελέγη Visiting Fellow του Downing College, University of Cambridge για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Επανεξελέγη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. Είναι Fellow στο Cambridge Centre for Environment, Energy, and Natural Resource Governance (C-EENRG) του University of Cambridge (http://www.ceenrg.landecon.cam.ac.uk).

Διδασκόμενα Μαθήματα

 1. Θεωρία και Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών (Υποχρεωτικό Προπτυχιακό Μάθημα)
 2. Θεωρία και Μεθοδολογία του Διεθνούς Δικαίου (Υποχρεωτικό Προπτυχιακό Μάθημα)
 3. Διεθνές Δίκαιο του Περιβάλλοντος και Μεσόγειος (Υποχρεωτικό Προπτυχιακό Μάθημα)
 4. Θεωρία και Τεχνική της Διεθνούς Διαπραγμάτευσης για την Κατάρτιση Διεθνών Συμφωνιών (Προπτυχιακό Μάθημα Επιλογής)
 5. Κίνα: Κράτος, Κοινωνία και Βιώσιμη Διακυβέρνηση (Προπτυχιακό Μάθημα Επιλογής)
 6. Θεωρία και Τεχνική της Διεθνών Διαπραγματεύσεων και Οικοδόμηση Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος (Μεταπτυχιακό Μάθημα)
 7. Παγκόσμια και Περιφερειακά Καθεστώτα Διεθνούς Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης (Μεταπτυχιακό Μάθημα)

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. Αναστασιάδου Ουρανία: «Το διεθνές καθεστώς της διαχείρισης των γενετικών πόρων εντός και εκτός εθνικής κυριαρχίας: Εξελίξεις, Προκλήσεις, Προοπτικές»
 2. Σοϊλεμεζίδου Μαρίνα «Διεθνής Διακυβέρνηση του Καθεστώτος της Κασπίας Θάλασσας: Πολιτικές, Νομικές, Διαπραγματευτικές και Επιστημονικές Παράμετροι» 2015-2016.
 3. Chasirtzoglou Despoina: “The impact of the negotiation context on the mediation of an intractable conflict: the Israeli-Palestinian case”.

Σπουδαιότερες Δημοσιεύσεις

Βιβλία

 1.    Το Νέο Καθεστώς της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Προστασία του Περιβάλλοντος της Μεσογείου – Το Πρόβλημα και τα Κείμενα της Ελληνικής Μετάφρασης. MEPIELAN Μελέτες Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου και Διαπραγμάτευσης – 1, Β’ ΕΚΔΟΣΗ, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2015, σελ. xxvi+451
 2. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις: Θεωρία και Τεχνική Οικοδόμησης Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος. Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σελ. xiv + 263
 3. Editor, MEPIELAN E-BULLETIN, Editions 1-11, 2010-201
 4. Συμβατική Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Μεσόγειος ή PLUS ULTRA – Ο Κύκλος των Αποβλήτων. Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 (ανατύπ. A’ Έκδοσης 2006), σελ. xxiii + 398
 5. Contributions to International Environmental Negotiation in the Mediterranean Context (E. Raftopoulos – M. McConnell, eds.). MEPIELAN Studies in International Environmental Law and Negotiation – 2, Νomiki Bibliothiki SA – Bruylant Publishers, 2014 (reprint. first edition 2004), Pp. xxv + 196
 6. Διαδρομή Θεωρία και Γλώσσα του Διεθνούς Δικαίου – «Αντικειμενισμός» ή Διεθνές Κοινό Συμφέρον; Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 (ανατύπ. A’ Έκδοσης 1997), σελ. xix + 322
 7. Studies on the Implementation of the Barcelona Convention: The Development of an International Trust Regime. Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, 1997, Pp. xvii+162
 8. Barcelona Convention and Protocols – The Mediterranean Action Plan Regime. Simmonds & Hill Publishing Ltd., London, 1993, Pp. iv+382.
 9. The Inadequacy of the Contractual Analogy in the Law of Treaties. Publications of the Hellenic Institute of International & Foreign Law, Vol. 14, Alkyon Publishers, Athens, 1990, Pp.xix+466
 10. The Mediterranean Action Plan in a Functional Perspective: A Quest for Law and Policy. M.A.P. Technical Report Series No 25, UNEP. Athens 1988

Άρθρα & Κεφάλαια Βιβλίων

 1.   “Conventional Environmental Governance in the Mediterranean and its Evolving Institutional and Fiduciary Aspects in a Pragmatic Perspective”
  OCEAN YEARBOOK, Vol 30, 2016, pp. 129-173.
 2.   “Theorizing about Conventional Environmental Sea-Regimes as International Trusts: The Case of the Barcelona Convention System”
  In: Contemporary Developments in International Law – Essays in Honour of Budislav Vukas (Ed. by Rüdiger Wolfrum, Maja Seršić, Trpimir M. Šošić), Brill-Nijhoff (Leiden, Boston), 2015, Part 2-Law of the Sea, pp. 263-290.
 3.     “Dancing with the Transposition of the Public Trust Approach in the Realm of Conventional; Environmental Governance” MEPIELAN E-Bulletin, Saturday, 28 November 2014.
 4.   “Sustainability Governance, Public Trust and the Conventional Protection of the Mediterranean Environment”, In: Derecho Del Mar Y Sostenibilidad Ambiental En El Mediterráneo (Ed. José Juste Ruiz &ValentínBouFranch), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, Primera Parte, AspectosGenerales, pp. 35-58.
 5. “The Barcelona Convention System as an International Trust Regime: The Public Participation Aspect”, MEPIELAN E-Bulletin, November 2012.
 6.     “The Mediterranean Response to Global Challenges: Conventional Environmental Governance in the Framework of the Barcelona Convention System”, Ιn The World Ocean in Globalization: Challenges and Responses (Eds. Davor Vidas & Peter Johan Schei), Martinus Njhoff Publishers, Leiden – Boston, 2011, Chapter 27, pp.507-532
 7. “Sustainable Governance of Offshore Oil and Gas Development in the Mediterranean: Revitalizing the Dormant Mediterranean Offshore Protocol”, MEPIELAN E-Bulletin, August 2010
 8. “The Polluter Pays Principle and Agriculture in Greece”, In: Agriculture and the Polluter Pays Principle (ed. Peggy Grossman), British Institute of International and Comparative Law, London, 2009, chapter 3, pp. 61-145.
 9. “Conventional Environmental Governance and the Emerging Public Role of the Individual – The Mediterranean Perspective”, Annuaire International des Droits de l’ Homme, Vol.1, 2006, Ant. N. Sakkoulas – Bruylant, 2006, σελ. 299-324.
 10. “Η Πολυμερής Διακυβέρνηση στο Αναδυόμενο Καθεστώς της Θαλάσσιας Ασφάλειας (Μaritime Security)”, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ, Τεύχος 2, 2005, σελ. 197-211
 11. “Όψεις της Διαδρομής του Διεθνούς Δικαίου του Περιβάλλοντος από τη Στοκχόλμη στο Γιοχάννεσμπουργκ (1972-2002)”, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ, Τεύχος 1, 2003, σελ. 81-113.
 12. “‘Relational Governance’ For Marine Pollution Incidents in the Mediterranean: Transformations, Development and Prospects”, The International Journal of Marine & Coastal Law, Vol. 16, 2001, σελ. 41-75.
 13. “The Crisis Over the Imia Rocks and the Aegean Sea Regime: International Law as a Language of Common Interest”, The International Journal of Marine & Coastal Law, Vol. 12, 1997, σελ. 427-446.
 14. Republished, in a shorter version, Ιn The Aegean After the Cold War – Security and Law of the Sea Issues (A. Chircop, A. Gerolymatos, J.O. Iatrides, eds), Macmillan Press Ltd.- St. Martin’s Press Inc., 2000, chapter 9, pp. 134-151.
 15. “Sustainable Development and the Mediterranean Action Plan Regime: Legal and Institutional Aspects”, In: Regional Seas Towards Sustainable Development (ed. Belfiore – Lucia – Pesaro), International Centre for Coastal and Ocean Policy Studies (ICCOPS) and International Geographical Union (IGU), Franco Angeli Publisher, Milan, Italy, 1995, σελ. 197-229.
 16. “The Mediterranean Action Plan: Appraisal of a Model for Regional Cooperation”, In: Protecting the Gulf of Aqaba – A Regional Environmental Challenge, Environmental Law Institute (ILA), Washington, D.C., 1993, Chapter 15, pp.315-357.
 17. “The Barcelona Convention System for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution: An International Trust at Work”, The International Journal of Estuarine and Coastal Law, Vol. 7, 1992, pp. 27-41.
 18. “The Mediterranean Action Plan: A Paradigm for Re-thinking International Law”, In: Essays on the New Law of the Sea 2 – Contributions to the Study of Comparative & International Law (Ed. Budislav Vukas), Vol. 24, Zagreb, 1990, pp. 243-279.
 19. “LAMBERT’S ‘Terrorism and Hostages in International Law’ – A Theoretical Appraisal”, Revue Hellénique de Droit International, 1989-1990, pp. 149-167.

Διεθνείς Εκθέσεις (Δημοσιευμένες)

 1. Appropriate Procedure for the Determination of Liability and Compensation for Damage Resulting from Pollution of the Marine Environment in the Mediterranean Sea Area, Reporting Paper MAP/UNEP, 1997, (UNEP(OCA)/MED WG.117/3).
 2. Collection of the Greek Environmental Legislation Relevant to the Barcelona Convention and its Related Protocols: Towards a Model of Compilation of Implementing National Legal Instruments, Vols. I-IV, MAP/UNEP, 1987-1988, UNEP/IG. 74.5, Mediterranean Action Plan – UNEP, 1987