Τσάλτας Γρηγόρης

ΒαθμίδαΟμότιμος Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενοΔιεθνές δίκαιοEmail gtsaltas[ at ]panteion.gr

[wpml-string context=”deps” name=”biofrafiko”]CV[/wpml-string]

O Γρηγόριος Ι. Τσάλτας γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, Διεθνούς Δικαίου του Περιβάλλοντος και Διεθνούς Δικαίου της Ανάπτυξης. Είναι Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και Ιδρυτικός Διευθυντής του επιστημονικού Κέντρου ΕΚεΠΕΚ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης). Μέλος του Δ. Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (ΕΔΔΔΣ), Μέλος του Δ. Σ. του Ινστιτούτου του Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, Κάτοχος Έδρας Jean Monnet (Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες), Μέλος του Δ. Σ. του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Μέλος της Association Internationale du Droit de la Mer, Μέλος του Editorial Board των Aegean Review of the Law of the Sea and Maritime Law και NMIOTC MIO Journal. Πρόσφατα ανακηρύχθηκε chevalier dans l’ordre des Palmes Academiques από το γαλλικό κράτος.

Έχει διατελέσει στο παρελθόν Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (2010-2012), Αντιπρόεδρος της Association Internationale du droit de l’urbanisme (AIDRU), Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Αττικής και πρώην επισκέπτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης (I.C.A.D.E.).

Κατέχει Doctorat D’Etat en Droit (άριστα) στο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Νομικών και Οικονομικών Επιστημών της Νίκαιας, Γαλλίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Institut Européen des Hautes Etudes Internationales του Πανεπιστημίου της Νίκαιας, Γαλλίας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο με ειδίκευση στο Δίκαιο της Ανάπτυξης από το Institut du Droit de la Paix et du Développement του Πανεπιστημίου της Νίκαιας, Γαλλίας και πτυχίο Πολιτικών Επιστημών από την Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τα πεδία της ερευνητικής του ενασχόλησης περιλαμβάνουν: πολιτικές και διεθνές δίκαιο της ανάπτυξης, διεθνές δίκαιο και διεθνής πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος, διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ευρωπαϊκές πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος, γεωγραφία στις διεθνείς σπουδές.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 1. Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (Υποχρεωτικό Προπτυχιακό Μάθημα)
 2. Διεθνές Δίκαιο της Ανάπτυξης (Υποχρεωτικό Προπτυχιακό Μάθημα)
 3. Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος (Υποχρεωτικό Προπτυχιακό Μάθημα)
 4. Η Γεωγραφία στις Διεθνείς Σπουδές (Υποχρεωτικό Προπτυχιακό Μάθημα)
 5. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος (Υποχρεωτικό Προπτυχιακό Μάθημα)
 6. Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί της Ανάπτυξης (Μεταπτυχιακό Μάθημα)
 7. Γεωγραφία της Φτώχειας και Υπανάπτυξης (Μεταπτυχιακό Μάθημα)
 8. Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος: Ειδικά Θέματα (Μεταπτυχιακό Μάθημα)
 9. Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Μεταπτυχιακό Μάθημα)
 10. Ενεργειακή Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Μεταπτυχιακό Μάθημα)

Επίβλεψη Διατριβών

 1. Μπούρτζης Τηλέμαχος: «Ο Θεσμός της Θαλάσσιας Επιστημονικής Έρευνας στο Σύγχρονο Δίκαιο της Θάλασσας. Η περίπτωση της Ελλάδας. Σχετικά προβλήματα και Ιδιαιτερότητες του Αιγαίου Πελάγους»
 2. Ροδοθεάτος Γεράσιμος: «Το Διεθνές Καθεστώς Των Τεχνητών Νησιών και Εγκαταστάσεων. Δημιουργία, Χρήση και Παροπλισμός. Μια Νομική Προσέγγιση»
 3. Μαυρογένης Σταύρος: «Διεθνές Δίκαιο και Κλιματική Πολιτική. η Έννοια της προσαρμογής και η εφαρμογή της στη περίπτωση των Μικρών Νησιωτικών Αναπτυσσόμενων Κρατών»
 4. Πασπάτη Εριφύλη: «Διεθνής Πολιτική και Δίκαιο για την κλιματική αλλαγή: Μείζονες Ρυπαίνοντες και ο ρόλος τους στην εξέλιξη του μελλοντικού διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την κλιματική αλλαγή»
 5. Μαυροπούλου Σοφία: «Οργάνωση και εφαρμογή της πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Συγκρότηση συστημάτων και διαμόρφωση και υλοποίηση αποφάσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων»
 6. Κουλαξής Κωνσταντίνος: «Ο Ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη Διαμόρφωση Βιώσιμης και Ενιαίας Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Η περίπτωση των ελληνικών ΜΚΟ» -Φωτεινακοπούλου Αναστασία
 7. Φωτεινακοπούλου Αναστασία: «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιοποικιλότητα. Διεθνές Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Πολιτικές Προώθησης μιας διεθνούς στρατηγικής αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων: To ζήτημα της Βιοπειρατείας»
 8. Στεφάνου Ειρήνη: «Η επιρροή των σημαντικών φορέων και ομάδων στη διαμόρφωση παγκόσμιας περιβαλλοντικής πολιτικής. Μία αξιολόγηση της παρέμβασής τους στο ζήτημα της διεθνούς στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»
 9. Κοροντζής Τρύφων: «Έρευνα και Διάσωση στο Αιγαίο: Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Προβλήματα Εφαρμογής στο Αιγαίο και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο»
 10. Γαρυφάλλου Μαρία: Περιβάλλον και Πολιτισμός στο Πρότυπο της Αειφόρου Ανάπτυξης. Οι θησαυροί της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Πλαίσιο της Σύμβασης της UNESCO (1974). Η ιδιαίτερη Περίπτωση του Αρχαίου Θεάτρου της Ζέας
 11. Λιακάκος Λυκούργος: Η Πολιτική Διαχείριση και Αξιοποίηση του Ενεργειακού Δυναμικού στην Ανατολική Μεσόγειο και την Αδριατική σε σχέση με τον ιδιαίτερο ρόλο της Ελλάδας
 12. Κατράνης Κωνσταντίνος: Αίτια και Επιπτώσεις της Πειρατείας στη Ναυτιλία. Θεωρία και Εφαρμογές του Διεθνούς Θεσμικού Πλαισίου. Η Περίπτωση του Κόλπου του Άντεν και των Στενών της Μαλάκα

Σπουδαιότερες Δημοσιεύσεις

Βιβλία

 1. Τσάλτας, Γρ., Ι., Aναγνώστου, Χ., (επιμ.-παρουσ.), Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Σύγχρονες Προκλήσεις και Προοπτικές Εκμετάλλευσης Υποθαλάσσιων Ενεργειακών Φυσικών Πόρων, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2014.
 2. Τsaltas, Gr., I., Cheila, E., Koliopoulos, C., Sécurité & Coopération en Méditerranée: Défis & Opportunités, εκδ. Ποιότητα, Αθήνα, 2013.
 3. Τσάλτας, Γρ., Ι., (επιμ.-παρουσ.), Η Γεωγραφία στις Διεθνείς Σπουδές, Μια Γεωγραφική Προσέγγιση της Σύγχρονης Διεθνούς Κοινότητας, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2011.
 4. Τσάλτας, Γρ., Ι., Πλατιάς, Χ., Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιβάλλον, Ανατομία μιας Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2010.
 5. Τσάλτας, Γρ., Ι., Αναπτυξιακό Φαινόμενο και Τρίτος Κόσμος, Πολιτικές & Διεθνές Δίκαιο της Ανάπτυξης, Νέα Επικαιροποιημένη Έκδοση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2010.
 6. Τσάλτας, Γρ., Ι., Πλατιάς, Χ., (επιμ.-παρουσ.),  Ένωση για τη Μεσόγειο. Πολιτικοί Οραματισμοί και Υδάτινες Ιστορίες, Περιβαλλοντικές Προκλήσεις για το Θαλάσσιο Χώρο, εκδ. Θήτα, Αθήνα, 2009.
 7. Τσάλτας, Γρ., Ι., Κατσιμπάρδης, Κ., (επιμ.-παρουσ.),  Διεθνής Κλιματική Πολιτική: Ο Δρόμος προς την Κοπεγχάγη, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2009.
 8. Τσάλτας, Γρ., Ι., (επιμ.-παρουσ.),  Το Δικαίωμα στην Τροφή: Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση και Περιβάλλον, εκδ. Καλοκάθη, Αθήνα, 2009.
 9. Τσάλτας, Γρ., Ι., (επιμ.-παρουσ.),  Κλιματική Αλλαγή: Το Περιβάλλον μετά τη Διεθνή Διάσκεψη των ΗΕ στο Μπαλί, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2009.
 10. Τσάλτας Γρ. (επιμέλεια),  Περιβάλλον και Θαλάσσιες Μεταφορές. Σε αναζήτηση μίας βιώσιμης προσέγγισης. Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για τις θαλάσσιες μεταφορές και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2008.
 11. Τσάλτας, Γρ., Ι., Κλάδη-Ευσταθοπούλου, Μ., (επιμ.- παρουσ.), Περιβάλλον και Θαλάσσιος Χώρος, Εξελίξεις και Προοπτικές Προστασίας και Διαχείρισης του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διάσταση, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2006.
 12. Τσάλτας, Γρ., Ι., (επιμ.- παρουσ.), Αειφορία και Περιβάλλον: Ο Νησιωτικός Χώρος στον 21ο Αιώνα, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2005.
 13. Τσάλτας, Γρ., Ι., (επιμ.- παρουσ.), Γιοχάνεσμπουργκ: το Περιβάλλον μετά τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003.
 14. Τσάλτας, Γρ., Ι., (επιμ.), Αφρική και Ανάπτυξη: Η Τελευταία Παγκόσμια Πρόκληση-Ευκαιρία, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003.
 15. Τσάλτας, Γρ., Ι., Κλάδη-Ευσταθοπούλου, Μ., Το Διεθνές Καθεστώς των Θαλασσών και των Ωκεανών, Τόμος Ι, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003.
 16. Τσάλτας, Γρ., Ι., Το Διεθνές Καθεστώς των Θαλασσών και των Ωκεανών, Τόμος ΙΙ, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003.
 17. Τσάλτας, Γρ., Ι., Γρηγορίου, Π. Γ., Κοινοτικές Στρατηγικές για το Περιβάλλον, Κείμενα, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1994.
 18. Γρηγορίου, Π. Γ., Τσάλτας, Γρ., Ι., Σαμιώτης, Γ. Δ., Η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, Νομική και Θεσμική Διάσταση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1993.
 19. Σαμιώτης, Γ., Δ., Τσάλτας, Γρ., Ι., Διεθνής Προστασία του Περιβάλοντος, Τόμος Ι, Διεθνείς Πολιτικές και Δίκαιο του Περιβάλλοντος, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1990.
 20. Τσάλτας, Γρ., Ι., Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας-Κοινή Κληρονομιά της Ανθρωπότητας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1988

Ενδεικτικά Άρθρα & Κεφάλαια Βιβλίων (στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά)

 1. Evaluation and Development of Small Island Communities with Special Reference to Uninhabited Insular Areas, Tsaltas, Gr., Rodotheatos, G., Bourtzis, T., Alexopoulos, Ar., 12O Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Global Environmental Integrity Group με θέμα “Global Integrity at the Tipping Point: Imminent and Ongoing Threats to the Ecological, Social and Cultural Evolution of the Planet”, Rhodes, 21-26 June 2014.
 2. Space Technology, Marine Data Collection and UNCLOS, Tsaltas, Gr., Rodotheatos, G., Bourtzis, T., 7th ABLOS Conference UNCLOS in a changing World, International Hydrography Organization and International Association of Geodesy, Monaco, 3-5 October 2012.
 3. Η Οριοθέτηση των ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας στις κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες. Η περίπτωση της Μεσογείου με έμφαση στη νοτιο-ανατολική της λεκάνη, Foreign Affairs, Μάρτιος 2012, (σελ 23-32).
 4. Υποθαλάσσιοι Φυσικοί Πόροι στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο με έμφαση στην Περιοχή ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα-Τουρκία, Τσάλτας, Γρ., Κλάδη-Ευσταθοπούλου, Μ., Στρατιωτική Επιθεώρηση, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012.
 5. Artificial Islands and Structures as a Means of Safeguarding State Sovereignty against Sea Level Rise. A Law of the Sea Perspective, Tsaltas, Gr., Rodotheatos, G., Bourtzis, T., 6th ABLOS Conference Contentious Issues in UNCLOS – Surely Not?, International Hydro graphic Bureau,Monaco,25-27 October2010.
 6. Maritime Interdiction Operations: A View through International Law Lens, Tsaltas, Gr., Rodotheatos, G., NMIOTC MIO JOURNAL, 2nd is., November 2010.
 7. Ένα (ακόμα) μικρό βήμα για τον άνθρωπο. Η ανάγκη προαγωγής μιας ηθικής για την ειρηνική χρήση του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος, (σε συνεργασία με Ροδοθεάτο Γεράσιμο) στο: IIIο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης «Αναζητώντας την Ηθική στην Πολιτική: Θέματα και προβλήματα της Βιοηθικής και της Περιβαλλοντικής Ηθικής & Φιλοσοφίας, 29-30 Μαΐου 2010, Διοργανωτής: Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 8. Οι θαλάσσιες ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας στα δυτικά Βαλκάνια, στο Περράκης, Στ., (επιμ.), Ματιές στο σύγχρονο τοπίο των δυτικών Βαλκανίων, Εκδ. Ι Σιδέρης, Αθήνα, 2009.
 9. La protection de l’environnement pendant les conflits armés: les défis contemporains, στο: Perrakis, St., Marouda, M., D., (eds.), Armed Conflicts and International Humanitarian Law. 150 years after Solferino. Aquis and Prospects, Ant N. Sakkoulas, Bruylant, Athènes, Bruxelles, 2009.
 10. Το Ζήτημα των κλιματικών αλλαγών και η σχετική συζήτηση στα Ηνωμένα Έθνη πριν από τη Διάσκεψη στο Μπαλί της Ινδονησίας, στο Περράκης, Στ., (επιμέλεια), Σύγχρονες Ματιές στις νομικές και πολιτικές όψεις Διεθνούς Οργάνωσης-Διεθνών Οργανισμών, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2009.
 11. Το δικαίωμα στην τροφή: ο ρόλος του ΟΗΕ στην προαγωγή μίας παγκόσμιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της πείνας και της κακής διατροφής, στο Τσάλτας Γρ., (επιμέλεια), Το δικαίωμα στην τροφή. Παγκόσμια επισιτιστική κρίση και περιβάλλον, πρακτικά ημερίδας, εκδ. Καλοκάθη, Αθήνα, 2009, (σσ. 57-68).
 12. Στο δρόμο προς την Κοπεγχάγη: Η Δέκατη Τέταρτη Σύνοδος της Σύμβασης- Πλαίσιο των ΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στο Πόζναν της Πολωνίας – Δεκέμβριος 2008, (σε συνεργασία με Τ. Μπούρτζη), στο Τσάλτας Γρ., Κατσιμπάρδης Κ., (επιμέλεια), Διεθνής Κλιματική Πολιτική. Ο δρόμος προς την Κοπεγχάγη, πρακτικά ημερίδας, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2009, (σσ. 97-104).
 13. Το Σχέδιο Δράσης της Διάσκεψης στο Μπαλί, στο Τσάλτας Γρ. (επιμέλεια), Κλιματική Αλλαγή. Το περιβάλλον μετά τη Διεθνή Διάσκεψη των Η.Ε. στο Μπαλί, πρακτικά Συνεδρίου, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2009, (σσ. 219-230).
 14. The institutional framework for the development of international cooperation in the field  of sea pollution in regional seas: the cases of the East Asian and the South China Seas, (σε συνεργασία με Μ. Κλάδη-Ευσταθοπούλου), στο Nikitakos N., Dourmas G. (edit.), EU – East and South Asia. Trade, Investment, Logistics and E-Business, publ. I. Sideris, Athens, 2009, (pp. 287-301).
 15. Το διεθνές καθεστώς προστασίας και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η προαγωγή της παγκόσμιας και περιφερειακής συνεργασίας ως προϋπόθεση εφαρμογής ενός παγκόσμιου πλαισίου προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η ιδιαίτερη περίπτωση των κλειστών ή ημίκλειστων θαλασσών, στο Τσάλτας Γρ., (επιμέλεια), Περιβάλλον και Θαλάσσιες Μεταφορές. Σε αναζήτηση μίας βιώσιμης προσέγγισης. Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για τις θαλάσσιες μεταφορές και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2008 (σσ. 85-91).
 16. L’ aspect géostratégique de la Méditerranée: Le cas particulier de l’application des principes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer par les Etats Côtiers, στο Institut Hellenique de Droit International et etranger, Revue Hellenique de Droit International, publ. Sakkoulas, Athens-Thessaloniki, 2008.
 17. The Notions of Soft Security and the Environment in the development of Greek-Turkish Relations in the Aegean Sea, στο Middle East Forum, Issue 6, University of the Aegean, December, 2007.
 18. Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης από το διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος στο άρθρο 24 του Συντάγματος, στο Γιαννακούρου, Γ., Κρεμλής, Γ., Σιούτη, Γλ., (επιμέλεια), Η εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα 1981-2006, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή,2007.
 19. Διεθνής συνεργασία και σύστημα διαχείρισης και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος των περιφερειακών θαλασσών, στο Τσάλτας Γρ., Κλάδη-Ευσταθοπούλου Μ., (επιμέλεια), Περιβάλλον και Θαλάσσιος Χώρος. Εξελίξεις και προοπτικές προστασίας και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πρακτικά συνεδρίου, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2006, (σσ. 189-200).
 20. Το δικαίωμα στην ανάπτυξη. Μία νέα, σύγχρονη θεώρηση, στο Περράκης, Στ., (επιμέλεια), Παγκόσμια Διακυβέρνηση: Διεθνές Δίκαιο & Διεθνείς Σχέσεις στην Αυγή του 21ου αιώνα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006.
 21. Προοπτικές Εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Διεθνούς Σχεδίου για την αειφόρο ανάπτυξη των μικρών νησιωτικών κρατών. Από τη Συνδιάσκεψη του Μπαρμπάντος (1994) στη Συνδιάσκεψη του Μαυρικίου (2005), στο Περράκης, Στ., (επιμέλεια), Διεθνολογικά Δημοσιεύματα 3, Η Διεθνής Κοινότητα σε Κίνηση: Συμβολές στη Μνήμη Γεωργίου Τενεκίδη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006.
 22. Ο Ορισμός της Πειρατείας μέσα από τη Σύμβαση του Montego Bay (1982), στο Περράκης, Στ., Τσάλτας, Γρ., (επιμέλεια), Ασφάλεια και Πειρατεία στην Ανοιχτή Θάλασσα: Η Σύγχρονη Νομική Προσέγγιση μέσα από τη Σύμβαση του Montego Bay (1982) για το Δίκαιο της Θάλασσας, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2006.
 23. Η Ιστορική Εξέλιξη της έννοιας της ανάπτυξης μέσα από τη δράση και τη θεσμική συμβολή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, στο Περράκης Στ., (επιμέλεια), 60 Χρόνια Ηνωμένα Έθνη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006.
 24. Οι νησιωτικές περιοχές στο διεθνές σύστημα – Ανθρώπινο περιβάλλον και αειφορική προσέγγιση. Η Συνδιάσκεψη του Μπαρμπάντος, στο Τσάλτας Γρ., (επιμέλεια), Ο νησιωτικός χώρος στον 21ο αιώνα, πρακτικά Συνεδρίου, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2005, (σσ. 67-76).
 25. Ο θεσμικός μηχανισμός αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων και των ειδικών ρυθμίσεων της Σύμβασης του Montego Bay (1982) για το Δίκαιο της Θάλασσας, στο Περράκης, Στ., (επιμέλεια), Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Εφαρμογές και Εξελίξεις 20 Χρόνια από την Υπογραφή της, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005.
 26. Agenda 21 και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η εφαρμογή της αειφορικής διάστασης της ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, στο Τσάλτας Γρ., Κατσιμπάρδης Κ. (επιμέλεια), Αειφορία και Περιβάλλον. Η ευρωπαϊκή και εθνική προοπτική, πρακτικά Συνεδρίου, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2004, (σσ. 101-107).
 27. Free Zones and Maritime Transport in the European Community Law: the Case of the Port of Thessaloniki, (in collaboration with P. Siousouras and I. Seimenis), Aegean Working Papers, Issue 2, 2004.
 28. Από τη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στην Πολιτική Διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη, στο Τσάλτας Γρ., (επιμέλεια), Γιοχάνεσμπουργκ: Το περιβάλλον μετά τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, πρακτικά Συνεδρίου, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003, (σσ. 37-42).
 29. Το ζήτημα της αιγιαλίτιδας ζώνης, στο Περράκης Στ., (επιμέλεια), Αιγαίο: Εξελίξεις και προοπτικές επίλυσης των ελληνοτουρκικών διενέξεων, πρακτικά ημερίδας 3 Ιουνίου 2002, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2003, (σσ. 13-28).
 30. Η έκθεση του Ο.Η.Ε. για την ανθρώπινη ανάπτυξη 2002 και τα μηνύματά της, στο Επετηρίδα Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων 2001-2002, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, (σσ. 249-255).
 31. L’Occident, le système de sécurité international et la méditerranée orientale dans la deuxième moitié du 20ème siécle, στο Revue internationale d’Histoire Militaire, Νο. 79, Commission Hellénique d’Histoire Militaire, Athènes, 2001.
 32. Η χρησιμότητα της Χάγης ως μέσου επίλυσης των Ελληνο-Τουρκικών Διαφορών ΕΛΙΑΜΕΠ, στο Ανασκόπηση Αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής 2000, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 1999-2000,επιμέλεια: Θ. Κουλουμπής, Θ. Ντόκος.
 33. Ο εκσυγχρονισμός του Διεθνούς Δικαίου-Άμεση διεθνής πολιτική αναγκαιότητα, στο Γεωπολιτική ,Τεύχος 6, Απρίλιος 2000.
 34. Η συμβολή στη διάδοση της μοναδικής ευρωπαϊκής εμπειρίας στο θέμα της ειρηνικής συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς, στο ΕΙΡΜΟΣ, τεύχος 2, 1998.
 35. Οι Ελληνοτουρκικές Διαφορές Μέσα από το Δίκαιο της Θάλασσας, στο Επετηρίδα Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, 1997,εκδ. Ι. Σιδέρης, (σσ. 111-116).
 36. Le plateau continental et le différend greco-turc en mer Egée, στο Etudes Helléniques, Automne 1996, (σσ.121-139).
 37. Οι Ελληνικές θέσεις στη Τρίτη Συνδιάσκεψη του Ο.Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας, στο Περράκης Στ. (επιμέλεια), Το Αιγαίο και το Νέο Δίκαιο της Θάλασσας, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών σε συνεργασία με Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, Ρόδος, Νοέμβριος 1994, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1996,(σσ. 39-49).
 38. Δικαιώματα των λαών:Τα δικαιώματα αλληλεγγύης. Γενική προσέγγιση, στο Περράκης Στ. (επιμέλεια), Τα δικαιώματα των λαών και των μειονοτήτων-Μια προβληματική σε εξέλιξη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, (σσ. 55-61).
 39. Η Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στο Δημόσια Πολιτική για το Περιβάλλον, πρακτικά Συνεδρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Κέρκυρα, Ιανουάριος 1993,(σσ. 20-25).
 40. Τα ανθρώπινα δικαιώματα Τρίτης Γενεάς στην Ευρώπη και την Αφρική, άρθρο στο Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρώπη και στην Αφρική, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 1992, (σσ. 68-77).
 41. Ο ρόλος των μεταποικιακών κοινωνιών στη διαμόρφωση μιας νέας διεθνούς ανθρώπινης τάξης, άρθρο στον τιμητικό τόμο του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, 1991, (σσ.193–199).
 42. Ο Ρόλος της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού στη Διάρκεια των Ενόπλων Συρράξεων, στο Περράκης Στ. (επιμέλεια), Το Νέο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1989, (σσ. 151 – 159).
 43. Η Συμβολή του ΟΗΕ στην Κωδικοποίηση και Ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, στα Σύγχρονα Θέματα, Μάιος 1988,( σσ. 95-100).
 44. Το Δικαίωμα στην Ανάπτυξη ως Ανθρώπινο Δικαίωμα, στο Χρονικά 1986, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1988, (σσ. 233-253).
 45. Το Νομικό Καθεστώς του Αιγαίου Πελάγους, στην Επιθεώρηση Κυπριακού Δικαίου, (Cyprus Law Review), εκδ. Ασσέλια, Λευκωσία, Ιούνιος 1987, (σσ. 2789-2801).
 46. Το Καθεστώς της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με τη Νέα Σύμβαση (1982) για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τα Ελληνικά Συμφέροντα, στο Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική, εκδ. Παρατηρητής, Δεκέμβριος 1984 (σσ. 191-203).
 47. Straits used for International Navigation and the New Law of the Sea, στο Ch. Rozakis and C. Stefanou (edit.), The New Law of the Sea, North-Holland Publ., 1983 (pp. 57-68).