Τσόλκα Όλγα

ΒαθμίδαΕπίκουρη ΚαθηγήτριαΓνωστικό αντικείμενο Ποινικό Δίκαιο και Ποινική ΔικονομίαEmailtsolkaolg [ at ]gmail.coΤηλέφωνο +30 210 9201847 ΔιεύθυνσηΠάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 176 71 ΑθήναΚτίριο ΣτασινόπουλοΓραφείο305

Βιογραφικό

Η Όλγα Τσόλκα γεννήθηκε στο Αγρίνιο, είναι επίκουρη καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία» και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επίσης, είναι μέλος του Δ.Σ. της «Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων», της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού «Ποινικά Χρονικά» καθώς και τακτική συνεργάτης του επιστημονικού περιοδικού «Ποινική Δικαιοσύνη», όπως και μέλος των επιστημονικών συλλόγων «Ελληνική Εταιρία Ποινικού Δικαίου», «Διεθνής Εταιρία Ποινικού Δικαίου» και «Ένωση Ευρωπαίων Νομικών», Τμήμα Ελλάδας (μέλος του Δ.Σ. τα έτη 1997-2006). Συμμετέχει (από το έτος 2005) ως ειδικός επιστήμονας στο ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του προγράμματος ΑGIS και υπό την αιγίδα και συγχρηματοδότηση του Ινστιτούτου ΤΜC Asser. Από το έτος 2003 είναι μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αντικείμενο την προσαρμογή της εσωτερικής ποινικής νομοθεσίας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αποφάσεις του ΕΔΔΑ.

Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα Νομικής από τη Νομική Σχολή του Albert-Ludwigs-Universität της πόλης Freiburg i./Br. της Γερμανίας και πτυχίο από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τα πεδία της ερευνητικής της απασχόλησης περιλαμβάνουν: το οικονομικό ποινικό δίκαιο, το διεθνές και ευρωπαϊκό ποινικό (ουσιαστικό και δικονομικό) δίκαιο, περιλαμβανομένης της διεθνούς συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της προϊούσας ανάπτυξης μιας διεθνικής (transnational) ποινικής δικαιοσύνης.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 1. Εισαγωγή στο Δίκαιο (Υ. Α’ εξαμ.)
 2. Διεθνής Δικαιοσύνη (Υ. Ζ’ εξαμ. συνδ.)
 3. Πολιτικές της ΕΕ Ι: Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά & Συνοδευτικές Πολιτικές (Υ. Ζ’ εξαμ. συνδ.)
 4. Διεθνής συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (Ε. Η’ εξαμ.)
 5. Ευρωπαϊκό Κοινό Δίκαιο (ius communis) -Δημόσιο και Ποινικό (Υ. Α’ εξαμ. στην κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική», συνδ.)
 6. Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (Υ. Α΄εξαμ. στην κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική», συνδ.)
 7. Διεθνές ποινικό δίκαιο (Υ’ Β’ εξαμ. στην κατεύθυνση του ΠΜΣ «Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, συνδ.)

Μονογραφίες, μελέτες και λοιπές (βασικές) δημοσιεύσεις:

Μονογραφίες

 1. Προβληματικές επιχειρήσεις, Σειρά: Μελέτες Δικαίου των Επιχειρήσεων –1, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1987.
 2. Der allgemeine Teil des europaischen supranationalen Strafrechts i.w.S. Grundlegung und Ausgestaltung, διατριβή, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 1995.
 3. Η αρχή «nemo tenetur se ipsum prodere/accusare» στην ποινική δίκη, Δίκαιο και Οικονομία Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2002.
 4. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, Δίκαιο και Οικονομία Π. Ν. Σάκκουλα, 2012.

Συλλογικά έργα

 1. Β. Αλεξανδρή/Ο. Τσόλκα, Διευκόλυνση ακολασίας άλλων (αρ. 348 παρ. 1 ΠΚ) και άσεμνα (αρ. 29 επ. και 30 του ν. 5060/1931), στην σειρά: Βιβλιοθήκη Υπεράσπισης 13, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1998, σελ. 11-81, 93-102.
 2. Στ. Περράκης/Ο. Τσόλκα, Ανθρώπινη Ασφάλεια. Δίκαιο και Πολιτικές. Σημειώσεις από τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, Εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2014.

Μελέτες

 1. Τα οικονομικά εγκλήματα κατά της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους και υπερκρατικών φορέων, ιδίως της ΕΟΚ, σε: Τα οικονομικά εγκλήματα. Πρακτικά του Δ’ Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού Δικαίου, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ. 43 – 62.
 2. Ζητήματα αντεγκληματικής πολιτικής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, σε: Αντεγκληματική Πολιτική, Επιμ. Έκδ. Ν. Κουράκης, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1994, σελ. 191 – 203.
 3. Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Άρθρο τέταρτο του νόμου 2803/2000, ΠΧρ ΝΑ’ (2001), σελ. 750 – 758.
 4. Η πορεία προς το Corpus Juris: Παράγοντας αναδιαμόρφωσης της δικονομικής προστασίας του κατηγορουμένου, σε: Οι ποινικές επιστήμες στον 21ο αιώνα. Τιμη-τικός Τόμος για τον καθηγητή Δ. Σπινέλλη, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001, σελ. 1167 – 1206.
 5. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ένα «φιλόδοξο» μέσο για την προώθηση της δικα-στικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΠΧρ ΝΒ’ (2002), σελ. 103 – 111.
 6. Το δικαίωμα στην μη αυτοενοχοποίηση και το τεκμήριο αθωότητας. Ζητήματα εφαρμογής τους υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ, ΠΧρ ΝΔ’ (2004), σελ. 97 – 104.
 7. Η αρχή της αντιδικίας στην ποινική δίκη, σε: Κοτσαλή/Κιούπη (εκδ. επιμ.), Ιστορία του ποινικού δικαίου και των ποινικών θεσμών, σειρά: Ποινικά-71, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2007, σελ. 447-472.
 8. Ενωσιακοί θεσμοί εξιχνίασης της ευρωαπάτης. Παρόν και μέλλον, σε: Σύγχρονες εξελίξεις του ευρωπαϊκού οικονομικού ποινικού δικαίου, Πρακτικά Συνεδρίου του Δ.Σ.Π., της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Ποινικού Δικαίου, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2010, σελ. 77-96.
 9. Το σύστημα κυρώσεων για τη δωροδοκία και τις συναφείς πράξεις, σε: Η ποινική διαχείριση της δωροδοκίας. Δυνατότητες και όρια, Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της ΕΕΠ, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 435-466.
 10. Η σχέση διοικητικών και ποινικών διαδικασιών στο σχέδιο για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, σε: Μ. Καιάφα-Γκμπάντι (Επιστημ. Εποπτεία), Οικονομικό Έγκλημα και Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα, τ. 3, Εκδ. Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2015, σελ. 658-664.
 11. «Ne bis in idem» και εσωτερικό δυαδικό σύστημα κυρώσεων για την «αυτή παράβαση»: Μια σύνθετη προβληματική εν μέσω «διασταυρώσεων» της ΕΣΔΑ με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ΠΧΡ ΞΕ’ (2015), σελ. 625-638.
 12. «Ερήμην» διεξαγωγή της ποινικής δίκης και ένδικη προστασία του «απόντος» κατηγορουμένου υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ και της ενωσιακής δικαιοταξίας, σε: Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Αργυρόπουλου, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016, σελ. 229-248.
 13. Συστηματική προσέγγιση και ζητήματα ερμηνείας του ν. 4312/2014 για τη «ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών», ΝοΒ 2016, σελ. 2003-2011.

Νομικά ζητήματα

 1. Εννοιολογική οριοθέτηση και σημασία της περιουσιακής διάθεσης και βλάβης του θύματος στο έγκλημα της καταπίεσης (αρ. 244 ΠΚ), ΠΧρ ΜΗ’ (1998), σελ. 86 – 89.
 2. Απάτη επί πολιτικού δικαστηρίου: Δυνατότητα και όρια εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 386 ΠΚ, ΠοινΔικ 1999, σελ. 340 – 343.
 3. Το δικαίωμα του κατηγορουμένου να εξετάζει «μάρτυρες κατηγορίας» κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3δ της ΕΣΔΑ, ΠΧρ ΝΣΤ’ (2006), σελ. 85-89.

Παρατηρήσεις σε νομολογία

 1. ΣυμβΠλημΑθ 430/1996, Υπεράσπιση 1996, σελ. 1042-1045 (εκβίαση).
 2. ΣυμβΕφΑθ 2107/1996, Υπεράσπιση 1996, σελ. 1313-1314 (δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής).
 3. ΕφΑθ 1397/1997, ΠΧρ ΜΖ’ (1997), σελ. 1339-1342 (τεχνική διακοπή εγκυμοσύνης – παράσταση πολιτικής αγωγής).
 4. ΣυμβΕφΑθ 2/1998, Υπεράσπιση 1998, σελ. 570-572 (έκδοση).
 5. ΤριμΕφΚακΑθ 899-900/1999, ΠοινΔικ 2001, σελ. 373-374 (παράνομη εμφιάλωση οινοπνευματωδών ποτών – απάτη).
 6. ΣυμβΠλημΚαλαμάτ 65/2001, ΠοινΔικ 2002, σελ. 718-719 (απάτη και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης).
 7. ΑΠ 92/2004 (σε Συμβ), ΠΧρ ΝΔ’ (2004), σελ. 204-206 (αποδεικτική αξιοποίηση στην ποινική δίκη ενόρκων μαρτυρικών καταθέσεων του –μετέπειτα- κατηγορουμένου).
 8. ΕΔΔΑ, Υπόθεση Κώνστας κατά Ελλάδας, αρ. προσφ. 53466/07, 24.5.2011, ΤοΣ 2011, σελ. 441-448 (τεκμήριο αθωότητας)
 9. ΣυμβΠλημΑθ 2087/2011, ΠΧρ ΞΑ’ (2011), σελ. 650-652 (αρχή της μη αυτοενοχοποίησης)

Μετάφραση επιστημονικού έργου και μελέτης

 1. Ellen Schlüchter, Γερμανικό Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Βασικές Έννοιες, Εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2000.
 2. Claus Tiedemann, Το οικονομικό ποινικό δίκαιο στην Ευρώπη. Μια αξιολογική προσέγγιση, ΠΧρ ΞΑ’ (2011), σελ. 641-650.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με δημοσίευση σχετικών εργασιών

 1. Outline of the Criminal Procedure, Φεβρουάριος 1995, δημοσιευθείσα στην Αιθιο-πία με επιμέλεια του Ethiopian Regional Judiciary. Η ανωτέρω εργασία, η οποία μεταφράστηκε στην αμαρική διάλεκτο προς χρήση των Αιθίοπων δικαστών, εκπονήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος που είχε ως αντικείμενο: «Strengthening and Capacity Building of the Regional Judiciary in Ethiopia». Συνδιαχειριστές του προγράμματος ήταν το γερμανικό Ίδρυμα “Friedrich-Ebert-Foundation” και η Υπηρεσία της Αιθιοπίας «Ethiopian Regional Judiciary”. Το εκπαιδευτικό μέρος του προγράμματος (: εκπαίδευση των δικαστών της Αιθιοπίας) διήρκεσε μέχρι το Δεκέμβριο του έτους 1999.
 2. Report on implementation of the Framework decision on the European Arrest Warrant in Greece, Ιούλιος 2005, δημοσιευθείσα στο δικτυακό τόπο: www.eurowarrant.net.
 3. Σε συνεργασία:
   1. Report on Eurofraud: Greece, δημοσιευθείσα στη Γερμανία με επιμέλεια του καθηγητή Ulrich Sieber. Το σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα (1994-1995) ήταν διευρωπαϊκό, υπό την αιγίδα και συγχρηματοδότηση του European Documentation and Research Network on Cross-Border Crime (EDCRN). Τη διαχείριση του ελληνικού τμήματος ανέλαβε το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
   2.  Ποινική προστασία του καταναλωτή, επιμ. Αγάπιος Παπανεοφύτου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1996. Το σχετικό πρόγραμμα (1995-1996) χρηματοδοτήθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
   3. Report on overuse of the Criminal Justice System in Europe: Greece, με εποπτεία και συνεργασία της καθηγήτριας Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Έφης Λαμπροπούλου, υπό δημοσίευση. Η σχετική έρευνα (2016) διοργανώθηκε από την International Penal and Penitentiary Foundation.

Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες (ενδεικτικά)

 1. Εισήγηση στο Δ’ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού Δικαίου, το οποίο έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη από 30 Νοεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 1991, με θέμα: «Η οικονομική εγκληματικότητα κατά της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους και άλλων υπερκρατικών φορέων, ιδίως της ΕΟΚ».
 2. Εισήγηση στο Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από την Επιτροπή (Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και την Ένωση Ευρωπαίων Νομικών στην Αθήνα από 14 έως 15 Απριλίου 1994, με θέμα: «Το άρθρο 209Α της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητήματα εναρμόνισης της ποινικής νομοθεσίας».
 3. Συμμετοχή στο 1ο Νομικό Συνέδριο με θέμα Δικαιοσύνη και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που οργάνωσε στις 2.12.1994-3.12.1994 στο Κολλέγιο Αθηνών ο Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών και έλαβε χώρα από 2 έως 3 Δεκεμβρίου 1994, αφενός ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αφετέρου ως συντονίστρια της 3ης ενότητας με θέμα: «Σύγχρονα θέματα λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και πνευματική ιδιοκτησία στον ελληνικό και διεθνή χώρο».
 4. Συμμετοχή ως εκπρόσωπος του ελληνικού τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Νομικών στο συνέδριο που διοργανώθηκε από την Επιτροπή και το Ισπανικό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Δικαίου στις 18 έως 19 Νοεμβρίου 1999 στην Μαδρίτη (Ισπανία), με θέμα: «Απολογισμός δέκα ετών των εργασιών για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
 5. Εισήγηση στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από τον Δ.Σ.Α και την Ένωση Ευρωπαίων Νομικών, Τμήμα Ελλάδας την 14.1.2002 στην αίθουσα του ΔΣΑ, με θέμα: «το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης».
 6. Εισήγηση στο 3ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων στα Χανιά, 3-4 Οκτωβρίου 2004, με θέμα: «Το δικαίωμα στην μη αυτοενοχοποίηση και το τεκμήριο αθωότητας. Ζητήματα εφαρμογής τους υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ».
 7. Εισήγηση στο διεθνές Συνέδριο του ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων), Επιτροπή Συντήρησης, στην Αθήνα, 21-24 Απριλίου 2004, με θέμα: «Η σημασία της νομικής κατοχύρωσης του επαγγέλματος του συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ο ρόλος της στην προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
 8. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το ΔΣΑ και την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα την 25.10.2005, με θέμα: «Η (μη) ακρόαση των διαδίκων στην ποινική προδικασία».
 9. Εισήγηση στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και έλαβε χώρα στον Πειραιά, 27-28.11.2009, με θέμα: «Ενωσιακοί θεσμοί για την εξιχνίαση της ευρωαπάτης: Παρόν και μέλλον».
 10. Εισήγηση στο επιμορφωτικό συνέδριο που διοργανώθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και έλαβε χώρα στην Θεσ/νίκη, 25-26.10.2011, με θέμα: «Ζητήματα εφαρμογής του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης υπό το πρίσμα της δικαστικής προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων».
 11. Συμμετοχή στο συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου στην πόλη Trier της Γερμανίας, 1-2.12.2011 και είχε ως αντικείμενο: «Annual Confererence on EU Criminal Justice».
 12. Εισήγηση στην ημερίδα που διοργανώθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το ΕΚΕΠΕΚ και την ΕΕΔΠ, 12.12.2012, με θέμα: «Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση».
 13. Εισήγηση στο 6ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων στην Αθήνα, 31 Μαίου-1 Ιουνίου 2013, με θέμα: «Το σύστημα κυρώσεων για τη δωροδοκία και τις συναφείς πράξεις».
 14. 42th Plenary Meeting of the EJN in Criminal Matters που έλαβε χώρα στην Αθήνα, 24-25.6.2014. Εισήγηση με θέμα: «Problems and obstacles due to different legal wording of certain offences under the laws of the member States».
 15. Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάς που έλαβε χώρα στην Αθήνα, 23.9.2014, με θέμα «Η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ στον αγώνα κατά της διαφθοράς». Εισήγηση με θέμα: «Η πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή».
 16. 6η Επιστημονική Διημερίδα της ΕΝΙΑ που έλαβε χώρα στην Κόρινθο, 4-5.10.2014, με αντικείμενο «Αποζημίωση από αυτοκινητικό ατύχημα. Σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης». Εισήγηση με θέμα: «Η δικονομική προστασία του θύματος εξ αυτοκινητικού ατυχήματος στην ποινική δίκη υπό το πρίσμα της ενωσιακής δικαιοταξίας».
 17. 2ο Συνέδριο της Ακαδημίας Δικανικής Ιατρικής & Συναφών Επιστημών που έλαβε χώρα στην Αθήνα, 21-23.11.2014. Εισήγηση με θέμα: «Νομοθετικές ρυθμίσεις σεξουαλικώς αδικοπραγούντων».
 18. Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, τον ΔΣΑ και την ΕΕΠ στην Αθήνα, 24-25.4.2015, με θέμα «Ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα».Εισήγηση με θέμα: «Η σχέση διοικητικών και ποινικών διαδικασιών στο σχέδιο για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα».
 19. Διημερίδα που διοργανώθηκε από τη Νομική Σχολή του ΔΠΘ στην Κομοτηνή, 4-5.12.2015, με θέμα «Σύγχρονα προβλήματα του ποινικού δικαίου». Εισήγηση με θέμα: «Ζητήματα εφαρμογής της αρχής «ne bis in idem» στην ποινική δίκη».
 20. Ημερίδα που διοργανώθηκε από την ΕΕΠ στην Αθήνα, 22.2.2016 με θέμα «Ζητήματα εφαρμογής του ν. 4312/2014». Εισήγηση με θέμα: «Συστηματική προσέγγιση του ν. 4312/2014 για τη «ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών».