Η διαδικασία πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών του Τμήματος από την Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) έχει δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθεί εντός του 2021.