Η πτυχιακή εργασία έχει θέση μαθήματος επιλογής του Η΄ εξαμήνου. Δεν είναι υποχρεωτική και γίνεται σε συνεννόηση με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Η εργασία παραδίδεται είτε στην εξεταστική του Ιουνίου, είτε στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (δεν μεταφέρεται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος). Το μέγεθος της εργασίας ορίζεται από ελάχιστο αριθμό 10.000 λέξεων έως μέγιστο αριθμό 12.000 λέξεων.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου διαθέτει ένα Οδηγό για τη συγγραφή πτυχιακών εργασιών.

Περισσότερα ΕΔΩ.