Αποστολή του Τμήματος είναι η διάπλαση υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι να υπερασπίζονται κάθε στιγμή τη δημοκρατική πολιτεία και να είναι ικανοί να θέτουν και να πετυχαίνουν, τόσο ατομικούς όσο και συλλογικούς στόχους, στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Όραμά του είναι να αναγνωρίζεται διεθνώς ως πρωτοπόρα ακαδημαϊκή μονάδα που επιδιώκει, με συνέπεια και συνέχεια, την ακαδημαϊκή αριστεία και κατακτά την επιστημονική εξωστρέφεια.

Στρατηγικός Σχεδιασμός Τμήματος ΔΕΠΣ, 2021-5.