Γιατί να επιλέξω το Τμήμα


Γιατί είναι το αρχαιότερο και  μεγαλύτερο διεθνολογικό Τμήμα της χώρας.

Γιατί διαθέτει διακεκριμένο επιστημονικό δυναμικό.

Γιατί προσφέρει διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών, που ανοίγει πολλαπλές επαγγελματικές προοπτικές.

Περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου


Στο Τμήμα μελετάμε τις προκλήσεις της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, την φύση και την άσκηση ισχύος στο διεθνές σύστημα, όπως και τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα κρατικών και μη κρατικών δρώντων που συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και (συν)διαμορφώνουν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Περισσότερα